Strategia marketingowa

Strategia to nawigacja, kompleksowy plan prowadzący firmę do realizacji celów: biznesowych, marketingowych i wizerunkowych.

Napisano DigitalBee Czerwiec 24, 2021

Strategia to nawigacja, kompleksowy plan prowadzący firmę do realizacji celów: biznesowych, marketingowych i wizerunkowych.

Strategia marketingowa to przewodnik zgodnie z którym firma działa na rynku. Jeśli nie ma planu często działania są chaotyczne, nie przynoszą właściwych rezultatów. Wówczas trudno jest zdiagnozować co poszło nie tak. Strategia precyzyjnie określa co sprzedajemy i komu, z kim konkurujemy i jak chcemy być postrzegani przez Klientów na rynku.
Temat strategii wypłynął zwłaszcza w kryzysie, który obnażył zasoby polskich firm, zwłaszcza ich zdolności przystosowania się do nowych realiów związanych z wdrożeniem nowego - internetowego kanału sprzedaży. Firmy, które miały wcześniej opracowane strategie marketingowe, zrobiły to błyskawicznie.

Czy polskie firmy mają opracowane strategie marketingowe?
Wg. raportu „Strategia marketingowa w polskim biznesie 2019” opracowanego przez Premium Consulting aż 56,9% polskich firm z badanej grupy posiada strategię marketingową.
Jednak ponad połowa z nich przyznaje, że strategia istnieje w głowie osób zajmujących się marketingiem lub zarządu, a nie w ogólnodostępnej formie spisanej.
Ponad 1/3 respondentów deklaruje, że byłaby zainteresowana przygotowaniem strategii marketingowej gdyby tylko miała do tego odpowiednie zasoby – w większości czas, kompetencje i zespół.

Polskie firmy działają sprzedażowo, a nie marketingowo
Większość polskich firm skupia się na działaniach wspierających sprzedaż. Jest to uzasadnione ale krótkowzroczne, gdyż działania te nie budują marki.
Są różne strategie: sprzedażowo-biznesowe, o której mowa wyżej, uwzględniające działania skierowane na pozyskiwania leadów, strategia wizerunkowa budująca widoczną i rozpoznawalną markę.
Ta druga strategia nie powinna być pomijana. Kryzys pokazuje że na przetrwanie mają szanse firmy, które mają silną markę. Odbiorcy chętniej kupują produkty firm, które znają, o których słyszeli.

Dla kogo strategia? Tylko dla dużych?
Istnieje błędne przekonanie, że strategie są tylko dla dużych firm, tymczasem to właśnie małe i średnie firmy mają zazwyczaj największy potencjał szybkiego wzrostu, liczonego w dziesiątkach, a czasem nawet setkach procent w skali roku. W przypadku mniejszej firmy można skutecznie „zawalczyć” na rynku o większy kawek tortu. Z racji braku rozbudowanych struktur, mniejsze firmy są bardziej elastyczne i zwinne. Efekty wdrożonych strategii przerastają ich oczekiwania.

Jak opracować strategię dla firmy
Teoretycznie jest to proste. Strategię opracowuje się wg określonych schematów. Napisano o tym wiele książek. Bada się produkt, otoczenie konkurencyjne, określa grupę nabywców, robi się analizę SWOT i wyciąga wnioski. Wnioski prowadzą do strategii na różnych polach działalności firmy. Szczegółowo opracowana strategia to dokument liczący od kilkudziesięciu do kilkuset stron. Wymaga sporych umiejętności aby z masy informacji wyciągnąć właściwe wnioski, powiązać je i przekuć we właściwie sformułowane działania.

Czemu warto mieć opracowaną strategię?

  • Otrzymasz odpowiedź na pytanie w jaki sposób dotrzemy do celu!
  • To praktyczny przewodnik do większej sprzedaży i rozpoznawalności
  • Podniesiesz sprzedaż i dochody
  • Oszczędzisz czas i pieniądze na nieefektywne działania
  • Dostaniesz odpowiedź jak reagować na potrzeby rynku
  • Zdobędziesz wiedzę o działaniach konkurencji
  • Dowiesz się jak realizować i optymalizować działania z wykorzystaniem dostępnych zasobów

JAK PRACUJEMY NAD STRATEGIĄ

1. WARSZTATY
Współpracę rozpoczynamy od spotkań z właścicielami lub osobami odpowiedzialnymi za rozwój i sprzedaż w firmie. Rozmawiamy o celach, wyzwaniach, o rynku i konkurencji.
Opracowanie strategii wymaga ścisłej współpracy, dlatego czasami tych spotkań i konsultacji jest kilka. Gramy do wspólnej bramki, im więcej mamy informacji, tym lepiej zrozumiemy firmę. Na tym etapie uczymy się firmy i poznajemy jej filozofię, wartości i produkty.

2. AUDYT, ANALIZA, BADANIA
Kluczem jest zrozumienie rynku na którym działa Klient, w tym zbadanie konkurencji i określenie pozycji Klienta na jej tle. Wszystko po to, aby opracować strategię, która precyzyjnie uderzy w słabe punkty konkurencji i pokaże unikalną wartość produktów Klienta.
Rodzaj czy zakres audytów zależy od rodzaju firmy.

3. OKREŚLENIE CELÓW
Kolejnym krokiem jest określenie celów, które muszą uwzględniać zasoby i możliwości firmy. To ważne aby cele nie były oderwane od rzeczywistości. Na tym etapie rozpatrujemy automatyzację procesów marketingowych i sprzedażowych aby te cele osiągnąć.

4. POZYCJA NA RYNKU
Badamy konkurencję Klienta: wizerunek, marka, produkty, marketing, sprzedaż. Określamy czym Klient wyróżnia się na rynku i jaką ma obecnie pozycję.
Obecna pozycja to punkt wyjścia do określenia pozycji docelowej. Definiujemy czym się będzie firma wyróżniała, jaką pozycję w świadomości klienta ma mieć dana marka. Z czym ma się kojarzyć, jakie ma mieć względem niej przekonania i wyobrażenia.

5. PLAN STRATEGICZNY
To ostatni etap opracowania strategii. Rozpisujemy plan akcji, który doprowadzi firmę do określonych celów. Określamy i planujemy działania, wybieramy narzędzia, planujemy budżet.
Plan strategiczny można porównać do mapy, na której są opisane szlaki prowadzące firmę do celu.

Na tym etapie przekazujemy projekt Klientowi, który decyduje czy wdraża strategię samodzielnie czy z pomocą agencji.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!